Dentro l'Italiano 4.0
 
Det är ännu lättare att läsa italienska
Språkkurs i italienska
Online, LMS, Cd-Rom, LAN
©DIDAEL
 
”Dentro l’Italiano” har fått det viktiga erkännandet LABEL EUROPEO
Versione inglese Versione francese Versione tedesca Versione spagnola Versione portoghese Versione svedese Versione russa
Versione bulgara Versione rumena Versione serba Versione araba Versione cinese Versione giapponese
 
 Italiano L2  


MOTTAGARE
Dentro l'Italiano 4.0 är för alla manniskor som vill lära sig italienska som ett andra språk. Dentro l’Italiano 4.0 anses också som ett fullständigt och flexibelt läroinstrument för lärare/undervisare som vill införa digitala teknologier i sina kurser (så att erhålla CILS, CELI, ELE.IT).

SYFTET MED KURSEN
Syftet med Dentro l'Italiano 4.0 är att uppnå autonomin i båda skrift- och talspråket, ihop med säkerheten av användningen av grundformer och sammansatta uppbyggnader i italienska. Dessutom, på grund av multimediala teknologier, kan man verkligen närma sig till den italienska kulturiska atmosfären (mat, konst, musik, mode), tack vare kursens kommunikativa närmande, situationer, texter, filmer och kulturella innehåll. Språkkunskapen som här erbjudas tar hänsyn till de EU Common European Framework normer.

INNEHÅLL OCH STRUKTUR I KURSEN
Kursens 4.0 version inför några betydelsefulla strukturella och teknologiska innovationer, framför allt en hög grad av flexibilitet, så att användaren kan erfara en särskilt personlig undervisning som utformas efter användarens behov. Dessutom finns det en ytterligare berikning av innehållet redan vida erbjudan.

Dentro l’Italiano 4.0 utstående karakteristiker omfattar:


användaren kan välja ut sina grafiska- eller kommunikativa favoriter;
en öppen arkitektur, så att vi snabbt kan svara på användrarnas frågor efter nya språk över de som redan är tillgängliga;
multimediala innehåll berikas med nya bilder och slideshow; audio och video fördelas på olika kvalitativa sätt beroende på prestationerna av användarens utrustning för att koppla upp till webben;
varje avsnitt ”smälter sig” i kursens helhet med hjälp av relationtabeller; syftet med det är att uppnå en viss språkkunskapsnivå som Common European Framework har bestämt (A1, A2, B1, B2, C1, C2);
grammatiken består av en grammatisk förteckning och en funktionell förteckning; man kan gå in i grammatiken från både den ena och den andra;
Fonetiken berikas med nya bilder som hjälper användaren att förstå hur vokaler och konsonanter uttalas.
en fraseologisk ordbok för ordförrådsfördjupningen; ordboken är ett nyttigt undervisningmedel och omfattar många allmänspråkliga ord och fraser man kan behöva i olika dagliga situationer. Rådfrågningen är snabb och flexibel.
Bildordboken hjälper användaren att lära sig nya ord och snabbt associera dem med bilderna.
möjligheten att närma sig till olika aspekter av den italienska kulturiska atmosfären, med hjälp av ytterligare fördjupningar i varje avsnitt;
Musikfördjupningar på sidor talar om musikskapare och varje styckes betydelse.

Kursplanen visar en ny nivågruppering med fyra olika grader (Nybörjar-, Låg-, Medel-, och Högnivå), 108 totala avsnitt (ungefär 370 timmar undervisning). Sedan presenterar varje nivå en ny undervisningtypologi: Situationundervisning, Berättelseundervisning, Språkets funktionundervisning. En rolig och spelrik sektion följer. Varje undervisning hänvisar till de där lektionerna som har indelats i tre olika grupper. Väljer man Situationundervisning privilegierar man några vanliga situationer från samhällsområdet; om man väljer Berättelseundervisning kan man närma sig och ge prioriteten till berättelsen och dess utvecklingen; till slut presenterar Språkets funktionundervisning en klassifikation efter de viktigaste kommunikativa behoven.
Varje avsnitt utgörs av några scener med text och dialoger, med vilka associeras ungefär 2.550 övningar i muntlig förståelse och skriftlig produktion. De här övningarna hjälper att förstärka de lärda strukturerna och att assimilera de 6.500 använda uppslagsorden. Dessutom finns det 31 filmer.
Varje avnitt införs av en typisk ”filmmusik”, utvald från en antologi av den italienska störste musiktraditionen. Denna musik inför en inledningtext eller dialog som man kan läsa eller gömma och lyssna på. Grammatiken består av en grammatisk förteckning och en funktionell förteckning; man får ha tillgång till grammatiken från båda avnittets generella meny och dialogerna, på ett funktionellt sått till språkets element som har förklarats. En ordlista och en automatisk ordbok kan användas för ordförrådsfördjupningen. Där förklaras böjningar och en grammatisk klassifikation. Den automatiska ordboken var realiserad tillsammans med Pisa CNR Istituto di Linguistica Computazionale (Institutionen för Datalingvistik-språkvetenskaplig databehandling). Det finns också en nyttig fraseologisk ordbok med allmänspråkliga ord och fraser man kan behöva i olika dagliga situationer. Multimediala och interaktiva övningar är nyttiga för att man ska förstärka språkets strukturer, de omfattar några originella filmer för att man ska stimulera konversationen, fördjupa lingvistiska och kulturiska ämne och effektivt förklara olika lärotekniker.

Dentro l'Italiano 4.0 1 tar hänsyn till elevernas naturliga behov angående läsningen, memoreringen och assimilationen av olika kunskaper, men gör det steg för steg. Särskilt hjälper Nybörjar-nivån absoluta nybörjare och leder dem gradvis till upptäckten av språkets grundläggande kunskaper som är nyttiga för att överstiga dagliga lätta situationer. Låg-nivån presenterar också grundläggande kunskaper; syftet med nivån är att komma att ha en kommunikativ autonomi i dagliga ofta förekommande situationer. Medel-nivån fortsätter med förklaringen av livet och kulturen i Italien, inför språkets sammansatta uppbyggnader och hjälper sedan att förstärka ens förtrolighet med italienska. Till slut är Hög-nivån för alla som vill förbättra sin redan goda italienska, fördjupa sin kunskap av vår kultur och uppföra sig med förtrogenhet inom de viktigaste situationerna i arbetslivet och samhällsområdet. Didaktiska spel vill också berika ordförrådet och begripa syntaktiska strukturer. För att underlätta en specifik läsning har några spel (”Hitta ord”, ”Hangman” ”Association”, ”Vad är det”, ”15 ord”) indelats i grupper efter ämne.

Man får ha tillgång till kursen på många olika språk: engelska, franska, spanska, tyska, portugisiska, arabiska, japanska, bulgariska, svenska, serbiska, ryska, kinesiska, rumänska.

Dentro l'Italiano 4.0 är ett bra exempel av flexibilitet, som karakteriserar Didael produkternas utbredning. Faktiskt kan det användas inom Dentro l'Italiano w.l.e. e-learning sammanhanget. Med Dentro l'Italiano 4.0 är det möjligt att dra nytta av komunikationstjänster och samarbetsundervisning, och få hjälpen av e-learning typiska professionella gestalterna: teknisk/didaktisk help-desk, tutor, lärare, experter och upphovsmän.

TEKNOLOGI
Dentro l'Italiano 4.0 är helt realiserad med XML/XSL teknologin kopplad ihop med Java och Macromedia Flash.

SCORM-compatible.

SYSTEMKRAVSPECIFIKATION
-- Tillgång till World Wide Web-utrustning för att koppla upp till WWW (28.800 eller mer bps).
-- Web browser.
-- Adobe Acrobat Reader och Macromedia Flash Player plug-in (ladda ner).

 
 
Skriv ut PDF version
  Läs mer om...
  Demo
  To buy
 
“Human Touch” förklaring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Serietidning” förklaring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övningsexempel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonetiksexempel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fördjupningsexempel