Dentro l'Italiano 4.0
 
Да се научи италиански става все по-лесно
Курс по италиански за чужденци
Online, LMS, Cd-Rom, LAN
©DIDAEL
 
"Dentro l'Italiano" бе удостоен с престижната награда LABEL EUROPEO година
Versione inglese Versione francese Versione tedesca Versione spagnola Versione portoghese Versione svedese Versione russa
Versione bulgara Versione rumena Versione serba Versione araba Versione cinese Versione giapponese
 
 Italiano L2  


АДРЕСАТИ
Dentro l'Italiano 4.0 е адресиран към всички, които желаят да изучават италиански като чужд език. Dentro l'Italiano 4.0 освен това е завършено гъвкаво дидактическо пособие за преподаватели, използващи цифровите технологии в курсовете си (например за добиване на сертификати CELI, PLIDA, CILS, Ele.IT).

ЦЕЛИ
Dentro l'Italiano 4.0 има за цел достигането от страна на обучаемия на езикова автономност в писменото и устно общуване и самоуверено използване на базови и сложни езикови структури. Благодарение на комуникативния подход на курса, на представените речеви ситуации, на текстовете, на видео материалите и на допълнителните текстове върху италианския бит и култура потребителят се потопява в атмосферата на Италия (кухня, изкуство, музика, мода). Езиковата подготовка е съобразена със стандартите на Common European Framework на Съвета на Европа.

СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА
Версията 4.0 на курса е обогатена със серия от структурни и технологични нововъведения и се характеризира с висока степен на гъвкавост. По този начин се повишава ефективността на обучението и адаптивността на курса към нагласите на потребителя. Към всичко това се добавя и включването в новата версия на нови материали.

Ето нововъведенията в Dentro l'Italiano 4.0:


възможност за избор на графичния стил според предпочитанията на потребителя;
отворена архитектура, позволяваща разширяването с нови езикови версии освен вече съществуващите;
възможност за запис на гласа на потребителя за упражнения в произношението на думи, фрази и фонеми;
мултимедийните материали са обогатени със серия от снимки и slideshow; звукът и видеото могат да бъдат преглеждани при настройки, съобразени с Internet връзката на потребителя;
таблицата с Връзки онагледява за всеки един урок как той се вписва в цялостната система от образователни ресурси за достигане на определено равнище на езикови познания, определено от Common European Framework (A1, A2, B1, B2, C1, C2);
секцията Фонетика е обогатена с изображения, онагледяващи артикулирането на звуците в италианския език;
инструментите за лексикална подготовка (в частност Фразеологичният речник), използвани за бързи консултации, могат да бъдат използване като справочен материал или като отделен модул за разрешаване на трудности в конкретни ситуации;
Визуалният речник позволява заучаването на нови термини, асоциирани непосредствено към образа който обозначават;
нови допълнителни материали, включени във всеки урок, помагат за навличане в атмосферата на Италия (изкуство, музика, кухня, мода);
допълнителни музикални материали описват автора и музикалната творба от всеки урок.

Съдържанието на курса е структурирано в четири нива (Начинаещи, Елементарно, Средно напреднали и Напреднали) в общо 108 дидактически единици (равни приблизително на 370 часа). Освен това всяко ниво предлага 3 начина на преглеждане на материала: Преглед по реални ситуации, Преглед по речеви ситуации и Преглед по функции на езика.

Освен трите типа прегледи е налична и така наречената Стая с игри – зона за отмора и забавление с дидактическите игри. Различните типове преглеждане структурират уроците по различен начин.  При избор на преглед по реални ситуации уроците се структурират на базата на най-често срещаните ситуации от ежедневието; при избор на  преглед по речеви ситуации обучението се организира на базата на един цялостен разказ, като отделните уроци са отделни епизоди; прегледът по функции на езика структурира материала на според най-важните комуникативни функции на италианския език.
Всеки урок съдържа диалог и различни текстове. Налични са и около 2.550 упражнения за слухово възприятие и умения за писане: посредством упражненията може да се затвърди наученият материал и да се усвоят приблизително 6.500 езикови правила. На разположение са и 31 дидактични видео клипа.
Всеки урок е придружен с звукозапис на текст или уводен диалог. Възможно е и визуализирането или скриването на писания текст към звукозаписа. Граматическият материал е структуриран в Граматически индекс и във Функционален индекс и може да бъде консултиран както от главното меню на всеки урок, така и от разделите на отделните диалози в контекста на представяния материал. За задълбочена подготовка в италианската лексика са на разположение Речник и автоматичен Речник, които представят думи и словосъчетания и граматически структури (съвместна реализация Istituto di Linguistica Computazionale към в Pisa. Допълнително е на разположение полезният Фразеологичен речник с всекидневни фрази и типично италиански начини на изразяване. За приятно и ефикасно обучение са разработени и Мултимедийните интерактивни упражнения, обогатени с оригинални видео материали за насърчаване на комуникативните умения и предоставят допълнителен езиков и културологичен материал.

Dentrol'Italiano 4.0 предлага добре структурирано и планирано във времето обучение за максимално качество на възприемането, запаметяването и усвояването на езикови техники. Например Ниво Начинаещи води начинаещия обучаем стъпка по стъпка, за да го въведе постепенно в базовите езикови елементи за развиване на способност за справяне с най-простите езикови ситуации. Елементарното ниво опреснява базовите езикови елементи и развива уменията до способност на обучаемия за справяне в най-често срещаните речеви ситуации. Нивото Средно напреднали продължава и задълбочава представянето на италианската култура и се ориентира към по-сложните езикови структури на италианския език. Нивото Напреднали е адресирано към тези обучаеми, които желаят да задълбочат своите познания по италиански език и култура и да усъвършенстват уменията си за справяне в различни ситуации от ежедневното и служебното общуване. Дидактическите игри са допълнителен инструмент за забавна и  ефективна езикова подготовка. Игрите ("Намери думата", "Бесеница", "Асоциация", "Кой е", "Игра 15") са в контекста на уроците и позволяват да се затвърди научения материал.

Курсът е преведен на следните езици: Италиански, Английски, Френски, Немски, Испански, Португалски, Шведски, Руски, Български, Сръбски, Арабски, Японски, румънски.

Вярна на традицията си за гъвкави дидактически продукти, Didael предлага новия си продукт Dentro l'italiano 4.0 и като част от своята платформа E-Learning Dentro l'Italiano w.l.e. с възможност за ползване на комуникационни функции и помощ от страна на експерти в областта на е-Learning: техническа помощ/Дидактическа помощ, Дидактически асистент, преподаватели, експерти, автори.

Didael предлага и услугата "входящ тест" за определяне нивото на потребителя.


ТЕХНОЛОГИЯ
Dentro l'Italiano 4.0 е изцяло базиран на технологии XML/XSL, Java и Macromedia Flash.

SCORM-compatibl
e.

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ
-- Internet връзка (28.800 bps или по-бърза).
-- Web Browser.
-- За преглеждане на мултимедийното съдържание са необходими следните plug-in Adobe Acrobat Reader и Macromedia Flash Player (предоставени са съответните връзки за download).

 
 
PDF за печат
  Допълнителна информация...
  Demo
  To buy
 
Пример за графичния стил
"Human Touch"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример за графичния
стил "Fumetto"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример за упражнение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример за секцията Фонетика
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример за допълнителни материали